Zásady ochrany osobních údajů

Tento informační list má za úkol poskytnout Vám informace o zpracovávání osobních údajů v rámci e-shopu společnosti SimDekor s.r.o. se sídlem Hríbiky 189, Tvrdošín, Slovenská republika, který je provozován na webové stránce www.papavero.cz (dále jen „e-shop).

Provozovatel e-shopu si uvědomuje svoji zodpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a následující informační list o ochraně osobních údajů je určen k tomu, aby Vám poskytl přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji a jakou jejich ochranu provozovatel internetové stránky zabezpečuje.

 

Odpovědnost za zpracování osobních údajů.

Společnost SimDekor s.r.o je zodpovědná za ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci e-shopu provozovaném na území České republiky.

 

Vaše údaje při registraci do e-shopu.

Pokud se registrujete na webové stránce za účelem nákupu na e-shopu, potřebujeme od Vás celé jméno (jméno a příjmení), emailovou adresu, adresu dodání, případně fakturační adresu která by měla obsahovat ulici, PSČ a město. Současně je třeba zadat heslo, a to dvakrát. Následně, po prohlédnutí zboží a Vašem výběru je možné se prokliknout do košíku, který obsahuje Vámi vybrané zboží.

Provozovatel e-shopu umožňuje také nákup v e-shopu i bez toho, aby se zájemce musel registrovat, tzn. lze nakupovat bez registrace. V případě, že máte zájem zboží v košíku objednat, potvrdíte objednávku, což Vás posune k formuláři, který obsahuje požadavek na vyplnění dalších údajů potřebných pro vystavení faktury a doručení zboží. Vyžadované údaje jsou jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město, stát, PSČ, email a telefonní číslo. Pokud jste se registrovali na stránce, tyto údaje budou předvyplněny. V případě, že žádáte zboží zaslat na jinou než fakturační adresu, je třeba vyplnit i tyto údaje. Tyto registrační údaje ukládáme pod Vaším jménem na Vašem účtu.

Tyto registrační údaje potřebujeme a zpracováváme je pro účely Vaší registrace, fakturační účely a za účelem doručení Vámi vybraného zboží. Vaše registrační údaje slouží také jako přístupové údaje do Vašeho účtu. Vaše registrační údaje budou poskytnuty třetím osobám (mimo e-shopu) pouze tehdy, pokud jste s tímto poskytnutím souhlasili a v rozsahu, ve kterém jste s tímto poskytnutím souhlasili, tzn. pokud požádáte o doručení zboží prostřednictvím kurýra, automaticky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a jejich poskytnutím kurýrní společnosti. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a nelze vystavit ani doručit doklad o nákupu.

Pro přihlášení k odběru newsletteru budeme zpracovávat pouze Vaši emailovou adresu. Vaše emailová adresa slouží také jako komunikační prostředek v souvislosti s Vašimi objednávkami. V rámci zpracování objednávky, plnění smlouvy či zasílání newsletteru nebo dotazníku o spokojenosti zákazníka jsou příjemci Vašich osobních údajů Provozovatel a případní Zprostředkovatelé.

Služby poskytované v rámci e-shopu nejsou určeny osobám mladším 16 let.

 

Vaše údaje při komunikaci s námi.

Pokud navážete komunikaci s provozovatelem e-shopu jakýmkoli způsobem (emailem, telefonem, běžnou poštou), provozovatel bude zpracovávat pouze relevantní údaje potřebné k zodpovězení Vaší poptávky.

 

Právní základ pro zpracování údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při registraci a nákupu v e-shopu je článek. Čl. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) (plnění smlouvy a opatření před uzavřením smlouvy), jakož i zákon č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

 

Váš souhlas s reklamou a průzkumem trhu.

Pokud jste udělili souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování reklamy a průzkumu trhu, společnost SimDekor s.ro. Vám může zasílat informace přizpůsobené Vašim individuálním zájmům poštou nebo Vám je může poskytnout při Vaší návštěvě prodejny a v případě, že jste si samostatně objednali na základě udělení samostatného souhlasu elektronický newsletter, také prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel a pro účely reklamy přizpůsobené Vašim individuálním zájmům používá provozovatel e-shopu následující údaje a analýzy:

 

• Registrační údaje: Vaše úplné jméno (jméno a příjmení) a Vaše úplná adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát), Vaše e-mailová adresa a případně číslo mobilního telefonu.

• Nákupní/slevové údaje: údaje související se zbožím/službami a Vaše registrační údaje.

Provozovatel e-shopu zpracovává osobní údaje zákazníků a odběratelů newsletteru v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jako „Provozovatel“. Osobní údaje mohou být jménem Provozovatele zpracovávány na základě zprostředkovatelských smluv i následujícími třetími stranami („Zprostředkovatelé“):

• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (přihlášenému k EU – US Privacy Shield) (služby Google Analytics, Google AdWords),

• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Lískovská cesta 13 962 21 Lískovec, IČ: 36624942, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo: 9084/S,

• Slovenská pošta a.s., se sídlem Partizánská cesta 9 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sa, vložka číslo: 803/S,

• Slovak Parcel Services s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka u Dunaje, IČ: 31 329 217, Společnost je zapsána v Obhcodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I oddíl: Sro, vložka číslo: 3215/B

• jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, poskytujícím počítačové služby, služby související s počítačovým zpracováním údajů, či reklamní a marketingové služby,

a to s následujícími účely:

• identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál; správné doručování písemností a zboží, realizaci a zavedení předsmluvních vztahů; identifikace kupujícího pro účel uskutečnění vyvolaných jednání o změně nebo ukončení smlouvy; reakce na žádosti, připomínky či informace vyplývající z uzavřené smlouvy; evidence smluv, faktur a jiných souvisejících dokumentů; zpracování účetních dokladů pro daňové účely; IT podpora při správě databází s osobními údaji a objednávkami, získávání a zpracování statistických informací o zákaznících; a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako dotyčná osoba – zákazník,

• zasílání newsletteru o našich produktech, službách a akcích, a to návštěvníkům stránky na právním základě souhlasu Vás jako dotčené osoby, nebo na právním základě oprávněný zájem Provozovatele vůči zákazníkům naší společnosti,

• plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména podle zákona o DPH, a to na právním základě (zákonná povinnost).

 

Průzkum trhu.

Provozovatel e-shopu může dále používat Vaše registrační údaje, nákupní/slevové údaje a případné komunikační údaje pro účely průzkumu trhu, aby Vás mohli kontaktovat poštou nebo e-mailem (je-li uveden) s cílem posoudit Vaši spokojenost nebo hodnocení nabídky zboží a služeb.

Údaje jsou uloženy v naší databázi pro pozdější zpracování. Kromě toho automaticky ukládáme data do souborů deníku, které dostáváme z prohlížeče během návštěvy (prohlížeč, Chrome, Firefox, Safari atd.). Znamená to, že adresa IP je známá a na počítači je vytvořen soubor cookie. Tento soubor cookie zajišťuje, že Vaše objednávka může být zpracována správně a především lze Vám prostřednictvím ní nabídnout výrobky, které Vás nejvíce zajímají, aniž byste museli opakovaně vyjadřovat svůj zájem.

 

Cookies.

Na této webové stránce se používá služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „soubory cookie“, textové soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Takový soubor má životnost 26 měsíců. Informace o používání tohoto webu (včetně Vaší IP adresy) generované souborem cookie se přenesou na server Google v USA a uloží se tam. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavení přehledů o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace přenést také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracují tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude přiřazovat Vaši IP adresu k jiným údajům od společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být možné plně využít všech funkcí této webové stránky. Shromažďování a uchovávání údajů lze napadnout kdykoli s účinností pro budoucnost. Vzhledem k diskusi o používání nástrojů pro analýzu s plnými IP adresami bychom chtěli zdůraznit, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou „anonymizeIp()“, a proto se adresy IP dále zkracují, aby se vyloučily přímý osobní vztah. Kromě toho lze zabránit evidování údajů vytvořených soubory cookies a vztahujícími se k Vašemu využívání webové stránky (včetně IP adresy) přes Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný program (plugin) pro internetový prohlížeč dostupný na: ( http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?… ). Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou používány žádné tyto nástroje pro shromažďování osobních údajů, pro poskytnutí osobních údajů třetím osobám nebo marketingovým platformám, resp. pro spojení údajů s Vašimi osobními údaji.

Soubory cookies budou použity pro následující účely:

a. správné fungování stránky a zjednodušení objednávky (např. uložení provedených objednávek, identifikace zákazníka);

b. reklama a marketingové akce;

c. tvoření statistik návštěvnosti stránky a shromažďování informací o způsobu používání stránky pro vylepšení její struktury a obsahu.

Všechny soubory cookies, které využívá naše stránka, mohou mít dočasnou nebo trvalou podobu. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány zavřením prohlížeče uživatele stránky, naopak trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení užití stránky a slouží k uchovávání informací, které usnadňují a urychlují později přístup ke stránce a využívání našich služeb. Využití služeb naší stránky beze změn v nastavení internetového prohlížeče, které by se týkaly souborů cookies, se považuje za vyjádření souhlasu s jejich uložením v paměti konečného zařízení uživatele stránky.

V libovolném okamžiku lze blokovat využívání souborů cookies a odstranit trvalé soubory cookies využitím příslušných nastavení, která jsou dostupná v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookies jsou tradičně dostupné v záložce Pomoc v menu internetového prohlížeče. Zablokování nebo omezení využití souborů cookies může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na naší stránce.

 

Právo na odvolání souhlasu.

Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich údajů pro účely reklamy a průzkumu trhu, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat jako celek, a to například online nebo písemně na adresu provozovatel e-shopu. Částečné odvolání souhlasu není možné. Služby související s příslušným souhlasem nemohou být po jeho odvolání dále poskytovány, přičemž všechny dohody se v tomto ohledu považují za ukončené jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Pokud jste svůj souhlas neudělili nebo jej odvolali, Vaše údaje nebudou použity v souladu s výše uvedenými odstavcemi.

 

Doba uchovávání.

Vaše registrační údaje uchováváme po dobu trvání Vaší registrace v e-shopu. Po ukončení Vaší účasti v e-shopu budou tyto údaje okamžitě vymazány, pokud neexistují žádné právní předpisy upravující podnikatelskou činnost obchodních společností a/nebo finanční povinnosti, které by vyžadovali uchovávání osobních údajů, přičemž v takovém případě se osobní údaje vymažou po uplynutí 10 let ode dne ukončení Vaší registrace v e-shopu. Vaše údaje sloužící ke komunikaci s Vámi uchováváme po dobu nezbytnou pro dosažení účelů zpracování komunikačních údajů, avšak nejdéle po dobu trvání Vaší registrace v e-shopu, a to za předpokladu, že zvláštní právní předpisy nestanoví v některých případech lhůtu delší, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem. Údaje, které jsou v e-shopu zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu trvání Vaší registrace na webové stránce. Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely popsané výše, tyto údaje budeme uchovávat pouze během příslušné doby podle předpisů upravujících podnikatelskou činnost nebo daňových předpisů a nebudou již dále zpracovávány pro jiné účely.

 

Zpracování údajů poskytovateli služeb/zprostředkovateli.

Pověřujeme různé poskytovatele služeb se zpracováním osobních údajů (zprostředkovatelů) pro účely poskytování podpory e-shopu. pro zasílání informací poštou a prostřednictvím jiných služeb, které jste si objednali, a pro zpracování Vaší komunikace (zasmluvnění zprostředkovatelé, datová centra, odesílatelé e-mailů). Poskytovatele služeb důkladně vybíráme a kontrolujeme.

 

Zpracování Vašich údajů mimo EU/EHP.

Abychom mohli provést proces Podmínek registrace v e-shopu, Vaše údaje mohou být přeneseny do USA, přičemž v takovém případě se použije Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES o přiměřenosti ochrany poskytované státem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA.

Provozovatel e-shopu využívá aplikace Google Analytics a Google AdWords, které mají sídlo ve třetí zemi – USA. USA je země, která podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou ochranu. Provozovatelé těchto aplikací poskytli přiměřené záruky a bezpečnost osobních údajů a zaručují se, že osobní údaje budou zpracovávat ve smyslu zásad GDPR.

 

Vaše práva subjektu údajů podle GDPR.

Na požádání Vás budeme informovat, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech (zejména GDPR) máte právo na přístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), přenosnost (článek 20 GDPR), namítat proti zpracování (článek 21 GDPR) takových osobních údajů. Můžete také odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli a vznášet námitky vůči zpracování osobních údajů.

Jsme povinni Vaši žádost vyřešit bez zbytečného odkladu a v každém případě v rámci lhůt stanovených v obecně závazných právních předpisech (zejména čl. 12 GDPR). Kromě toho máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 nebo +421/2/3231 32 , e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, pokud předpokládáte, že došlo k porušení zpracování Vašich osobních údajů.

Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud změníme toto prohlášení o ochraně osobních údajů, upravenou verzi uveřejníme s aktualizovaným datem verze.

V Tvrdošíně, 01.06.2020